Lưu Diệu Phi đẹp tựa thiên thần trên bìa tạp chí

15:56 04/04/2016

Hình ảnh của Lưu Diệc Phi với vẻ đẹp tựa thiên thần trên bìa tạp chí Elle khiến nhiều người mê mẩn.

Lưu Diệu Phi đẹp tựa thiên thần trên bìa tạp chí 7

Một vài hình ảnh của Lưu Diệc Phi trên tạp chí.

Lưu Diệu Phi đẹp tựa thiên thần trên bìa tạp chí 6

Lưu Diệu Phi đẹp tựa thiên thần trên bìa tạp chí 5

Lưu Diệu Phi đẹp tựa thiên thần trên bìa tạp chí 4

Lưu Diệu Phi đẹp tựa thiên thần trên bìa tạp chí 3

Lưu Diệu Phi đẹp tựa thiên thần trên bìa tạp chí 2

Lưu Diệu Phi đẹp tựa thiên thần trên bìa tạp chí 1

Lưu Diệu Phi đẹp tựa thiên thần trên bìa tạp chí 0

Tin liên quan